امور مشتریان محصولات روژیا

امور مشتریان محصولات سایت روژیا : در صورت بروز مواردی مانند تاخیر ارسال محصولات از جانب وبسایت روژیا و یا پیگیری نمودن مرسوله های شما می توانید براحتی هرچه تمام جهت ثبت پیگیری فرم مربوطه را پر نموده و کارشناس وبسایت در اسرع وقت بررسی و نتایج به شما اعلام خواهد شد .

نکته مهمی که در این مقوله وجود دارد این است که خریداران محترم سعی کنند اگر از وبسایت روژیا محصولات خریداری کرده اید به به این بخش مراجعه بفرمایید. جهت رسیدگی به امورات مشتریان محصولهااز سایت می تواند فرم ذیل را پر کرده و برای ما ارسال بفرمایید تا در کوتاه ترین زمان پیگیری شود. اگر از وبسایت های دیگر غیر از وبسایت روژیا خریدی انجام داده رسیدگی نخواهد شد. ما تنها به کسانی پاسخگو خواهیم بود که از وبسیات روژیا خرید محصولات دکتر خوش رج را انجام داده باشند.

پیگیری امورات مشتریان

  • موارد مورد نیاز ارسال فرم به
  • اسم و فامیل خریدار محصول 
  • شماره فاکتور ثبت شده 
  • شماره تماس پیگیری 
  • تاریخ ثبت خرید
  • ایمیل پیگیری
  • نوع محصول خریداری شده
  • آیا محصول استفاده شده یا خیر

    [bws_google_captcha]