محصولات دکتر خوش رج

دکتر خوش رج تولیدکننده محصولات‌ نانو و‌‌ بیوتکنولوژیکی‌ در زمینه‌های دارویی ، آرایشی و بهداشتی هستند. محصولات Dr-khoshraj توسط ایشان برای‌ فروش و واگذاری انجام نمی‌شود. بلکه بوسیله نماینده تایید شرکت‌ رادینRadin-company بفروش می‌رسند. شرکت بازاریابی شبکه ای نیک پوشان رادین : جموعه ای برمبنای دانش و آگاهی است که با بهره گرفتن از توسعه شبکه فروش خود، اقدام به راه اندازی سیستم فروش چند سطحی نموده است.